top of page

Retningslinjer hos Nordic Theater Group

Ordrebekreftelse

Nordic Theater Group AS sender deg ordrebekreftelse per e-post. Husk å oppgi din korrekte e-postadresse. Har du ikke mottatt ordrebekreftelse, send en e-post til post@nordictheatergroup.com.

Betaling

nordictheatergroup.com belaster kjøperen ved bestillingstidspunktet. Valutakurser er omtrentlige. Du vil bli belastet i kr. Dersom det skulle vise seg å være et problem med bestillingen og ikke kan kontaktes, vil Nordic Theater Group AS refundere hele beløpet tilbake til kontoen som ble belastet ved bestilling.

Frakt og gebyr

Nordic Theater Group sender ordren til deg med Posten Norge. Du vil motta varen(e) i postkassen din. Det er gratis frakt over 2500 kr til adresser i Fastlands-Norge. Sjekk på adressen du har oppgitt er riktig før du bekrefter ordren.

Leveringstid

Varen(e) sender til kjøper så fort som mulig. Normal leveringstid er 2-5 virkedager.

Angrerett og returfrakt

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Jeg frister alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Send en e-post til post@nordictheatergroup.com  for å angre din ordre. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. I tilfelle ordren allerede er sendt før kjøper benytter seg av angreretten, fyll ut  angrerettskjema , og send varen(e) og skjemaet i retur til:
 

Nordic Theater Group AS

Sandeveien 24K

3184 Borre

Kjøper betaler returfrakten.

Kjøper kan prøve eller teste varen(e) på en forsvarlig måte for å angi forskjellige kunst, egenskaper og funksjoner, uten at det faller bort. Dersom prøving eller test av varen(e) går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen(e).

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til varen(e) er mottatt fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varen(e) er sendt tilbake.

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen(e) må kjøpes innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at kjøper vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen(e) har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøperens side, kan kjøper velge mellom retting og levering, kreve prisavslag eller kreve avtale hevet.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig per e-post til post@nordictheatergroup.com.

Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Personopplysninger

Ditt navn, din adresse og din e-postadresse lagres hos nordictheatergroup.com. Disse opplysningene innhentes utelukkende for at Nordic Theater Group AS skal kunne sende ordrebekreftelse og selve ordren til deg, alternativt for å kunne kontakte deg dersom det oppstår et problem med ordren din. Personopplysninger deler ikke med andre parter. Dersom du ønsker innsyn i dine personopplysninger eller ønsker å få dine personopplysninger slettet fra nordictheatergroup.com, ber vi deg ta kontakt på post@nordictheatergroup.com .

bottom of page